แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แจ้งย้ายอาคาร ที่ทำการสถาบันฯ แห่งใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา