ประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติย้าย (รอบ 2 ปี 2564)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ได้รับการอนุมัติย้าย (รอบ 2 ปี 2564) ตามคำร้องขอย้ายที่ยื่น ระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2564)

 

ติดต่อเรา