ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพประมง จำนวน 2 หลักสูตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพประมง จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งกำหนดการจัดอบรมในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2566

 

ติดต่อเรา