2 เมษายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้

2 เมษายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในการนี้ ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีในงานนี้ด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และชมการแสดงรำถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา