สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) โดยสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ ภายใน 31 มกราคม 2565

 

ติดต่อเรา