รับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

 

ติดต่อเรา