ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

ตามที่ จังหวัดตรัง ได้แจ้งรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นั้น

เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ติดต่อเรา