ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

สมาคมแพลตฟอร์การศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ “ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS” ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

 

 

ติดต่อเรา