ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา โดยระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2564

 

 

ติดต่อเรา