โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวชิรมิตร ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา