ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (วิชาเอกคณิตศาสตร์)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยวิธีการนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานราชการในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาการเอกคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

 

ติดต่อเรา