ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. จำนวน 4 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) e-Signature “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” 2) อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา 3) โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย และ 4) นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อเรา