พิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้รับมอบหมายจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อเป็นการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน  เป็นกิจกรรมทางวิชาการนอกห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนคณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองได้มาร่วมสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ใกล้ตัวและสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อเรา