พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “ตรังรังสฤษฎ์เกมส์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ตรังรังสฤษฎ์เกมส์” ณ สนามโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา