ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวคิดวิจัยด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา โดนสามารถเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

ติดต่อเรา