ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Thailand – Guizhou (China) Middle School Principal Forum and Special Courese Seminar”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Thailand – Guizhou (China) Middle School Principal Forum and Special Courese Seminar” ภายใต้งาน Chin-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

ติดต่อเรา