สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

 

ติดต่อเรา