ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

 

ติดต่อเรา