ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 โดยเปิดรรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

>> หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

>> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

>> หนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง

 

>> หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

 

ติดต่อเรา