กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 27 ปี โรงเรียนสภาราชินี 2

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีทางศาสนา  ถวายอาหารเพล  และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติ  ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 27 ปี  ณ โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนสภาราชินี 2

ติดต่อเรา