วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 28 ปี โรงเรียนสภาราชินี 2

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติ  ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว  ในกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 28 ปี ณ โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา