พิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เกียรติบัตรครูดีเด่นประเภทต่างๆ  ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

โรงเรียนวังวิเศษ กำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวังวิเศษ  เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทักษะวิชาการ อาชีพจากประสบการณ์จริง โดยให้สถาบันการศึกษาต่างๆ และชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดและแข่งขันต่างๆ กิจกรรมการออกบูธทางวิชาการและการออกบูธร้านค้าของนักเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น

ติดต่อเรา