ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Oline

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดกิจกรรมเสวนา KM Online ในหัวข้อ “ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5 จากระบบเปิดภาครัฐ สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live และ YouTube Live สำนักงาน ก.พ.ร.)

 

ติดต่อเรา