ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรมวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน

ด้วยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดตรัง และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดอบรมการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน โดยกำหนดในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 

ติดต่อเรา