ประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 (ครั้งที่ 3)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ในงาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ Zoom

 

ติดต่อเรา