ฟุตบอลทีมหัวหน้าส่วนราชการ VIP ตรัง กับทีม VIP อำเภอย่านตาขาว

วันที่  21 เมษายน 2565  : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลทีมหัวหน้าส่วนราชการ VIP ตรัง กับทีม VIP อำเภอย่านตาขาว  ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา