เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. จำนวน 2 เรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  1) ซื้อของออนไลน์โดนโกงต้องทำแบบนี้  และ 2) เลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไร  ให้แก่หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อเรา