ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโรงเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อรับอุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ Fifinder ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา