ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON TUTOR ปีที่ 6 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมใน 2 วิชาหลัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ติดต่อเรา