ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอร์สออนไลน์ รุ่นที่ 1 (6 หลักสูตร)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอร์สออนไลน์ รุ่นที่ 1 (6 หลักสูตร) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565

 

ติดต่อเรา