ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) โดยสามารถจัดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

 

ติดต่อเรา