รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nkrafa.com ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ติดต่อเรา