พิธีมอบสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีมอบสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนและการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดตรัง  ภายใต้กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่  ซึ่งจัดโดยศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดตรัง จำนวน  23 โรงเรียน  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, 2 รวมทั้งสิ้น 74 โรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา