ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้ 2) จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิคที่ได้มาตรฐาน 3) ฉลากสินค้า…ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค? และ 4) ซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด ทำยังไงดี โดยสามารถดาวน์โหลดข่าวได้ที่ https://shorturl.asia/cYdkq

 

ติดต่อเรา