ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถชมวีดิโอประชาสัมพันธ์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ผ่านสื่อโซเชียล Tiktok Facebook Instagram “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ) และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอนุสรณ์สถานแห่งชาติจัดขึ้นโดยไม ่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อเรา