โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “กลเม็ด เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน” รุ่นที่ 2

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “กลเม็ด เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท

 

ติดต่อเรา