หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (Government Data Protection Officer : GDPO#1) อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันพฤหัสบดี) รวมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

 

ติดต่อเรา