ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ 9 ใบงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อเรา