พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สาขาจังหวัดตรัง  วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การแสดงความสามารถทางด้านกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดตรัง  ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2565  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา