ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง >> ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และ นิติกร

 

ติดต่อเรา