เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวผ่านระบบออนไลน์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference 

 

ติดต่อเรา