ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565

ติดต่อเรา