พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “Thungyao Family Games” ครั้งที่ 8

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างคณะสีโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ “Thungyao Family Games”ครั้งที่ 8 ประจาปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา