ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี กำหนดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 จำนวน 800 คน เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยผู้มีคุณสมบัติครบและสนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

 

ติดต่อเรา