โครงการนำร่อง เปิดศูนย์นวัตกรรมทักษะผู้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0

โรงเรียนพัฒนาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ Global Entrepreneurship School จัดโครงการนำร่อง เปิดศูนย์นวัตกรรมทักษะผู้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0

 

ติดต่อเรา