ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน เข้าร่วมการฝึกอบรมและรับชมนิทรรศการ ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่  17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญชวนครูและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดแข่งขัน เข้าร่วมการฝึกอบรมและรับชมนิทรรศการต่างๆ  โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.surat.psu.ac.th/stud-academic/index.php  

 

ติดต่อเรา