ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กำหนดจัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3  ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3  โดยสามารถสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/q19Xt  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 

ติดต่อเรา