ขอเชิญอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ติดต่อเรา