ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯ และรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯ และรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทางด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ระหว่งวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564

 

ติดต่อเรา