ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชกอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

 

ติดต่อเรา